Ďalšie služby, ktoré ponúkame

  • Osobný tréning
  • Prednášky a športové dni
  • Stravovacie plány
  • Komplexné balíčky

Pri tréningoch preferujeme znalosti a metódy získané z odborných kurzov a školení, ktoré aplikujeme počas tréningov s vrholovými športovcami, alebo klientelou s rôznymi cieľmi cvičenia z bežnej populácie. Prioritou je správne nastavenie cieľov a postupnosti dopracovania sa k nim. Spokojnosť klientov a ich viditeľné výsledky sú pre nás odmenou, ktorá nás motivuje do ešte kvalitnejšieho vzdelávania sa.

Viac

Našou filozofiou je šíriť pohyb a zdravý životný štýl do všetkých oblastí života, počnúc škôlkami, školami a firmami. Cieľom je viesť ľudí a nasmerovať ich na správnu cestu, motivovať k vitalite tela a duše. My ako projekt Fittcouture často absolvujeme prednášky v školách, dni zdravia v rôznych podnikoch a kluboch, školenia, ktoré ľudí motivujú hýbať sa a žiť zdravšie. Organizácia, zábava, motivácia, pointa, to všetko Fittcouture počas akcií zabezpečí.

Viac

Individuálny tréningový alebo stravovací program je najúčinnejšia cesta, ako dosiahnuť Vaše ciele. Naša doterajšia prax, poznatky a výsledky nám ukázali, že je správne držať sa vždy stanoveného plánu, ktorý zabezpečí aby sa klient posúval za svojím cieľom. Plány zostavujeme so snahou pomôcť efektívnejšie trénovať a stravovať sa, dosahovať svoje limity a v neposlednom rade dosahovať a zároveň posúvať Vaše vlastné ciele. Tréningový  alebo stravovací plán Vám ukáže ako máte v tréningu a kuchyni postupovať, aké sú tie najvhodnejšie cvičenia a potraviny alebo aká je ideálna technika prevedenia cvikov.

Viac

Pre našich klientov sme si pripravili komplexné balíčky zahŕňajúce niekoľko atraktívnych služieb v kope.

Viac

Osobný tréning

Pri tréningoch preferujeme znalosti a metódy získané z odborných kurzov a školení, ktoré aplikujeme počas tréningov s vrcholovými športovcami, alebo klientelou s rôznymi cieľmi cvičenia z bežnej populácie. Prioritou je správne nastavenie cieľov a postupnosti dopracovania sa k nim. Spokojnosť klientov a ich viditeľné výsledky sú pre nás odmenou, ktorá nás motivuje do ešte kvalitnejšieho vzdelávania sa.

Kardio tréning
Zacielenie na kardiovaskulárny systém. Bežecký pás, spinningový bicykel, steper, orbitrek, príroda, tento typ tréningu môžete absolvovať kdekoľvek a kedykoľvek.
Cena5 eur
Balík 5 tréningov
konzultácie zdarma
Cena65 eur
Balík 20 tréningov
Individuálne tréningy systematicky prispôsobené klientovi pre jeho požiadavky a ciele. Konzultácie, kardio tréningy, stravovací program a 1 tréning zdarma.
Cena260 eur
Jednorázový tréning
Individuálny tréning pod dohľadom odborníka zameraný na požiadavky a ciele klienta.
Cena15 eur
Balík 10 tréningov
Individuálne tréningy systematicky prispôsobené klientovi pre jeho požiadavky a ciele. Konzultácie, kardio tréningy zdarma
Cena130 eur
Balík 30 tréningov
Individuálne tréningy systematicky prispôsobené klientovi pre jeho požiadavky a ciele. Konzultácie, kardio tréningy, stravovací program a 3 tréningy zdarma.
Cena390 eur

Prednášky a športové dni

Našou filozofiou je šíriť pohyb a zdravý životný štýl do všetkých oblastí života, počnúc škôlkami, školami a firmami. Cieľom je viesť ľudí a nasmerovať ich na správnu cestu, motivovať k vitalite tela a duše. My ako projekt Fittcouture často absolvujeme prednášky v školách, dni zdravia v rôznych podnikoch a kluboch, školenia, ktoré ľudí motivujú hýbať sa a žiť zdravšie. Organizácia, zábava, motivácia, pointa, to všetko Fittcouture počas akcií zabezpečí.

Stravovacie plány

Individuálny tréningový alebo stravovací program je najúčinnejšia cesta, ako dosiahnuť Vaše ciele. Naša doterajšia prax, poznatky a výsledky nám ukázali, že je správne držať sa vždy stanoveného plánu, ktorý zabezpečí aby sa klient posúval za svojím cieľom. Plány zostavujeme so snahou pomôcť efektívnejšie trénovať a stravovať sa, dosahovať svoje limity a v neposlednom rade dosahovať a zároveň posúvať Vaše vlastné ciele. Tréningový  alebo stravovací plán Vám ukáže ako máte v tréningu a kuchyni postupovať, aké sú tie najvhodnejšie cvičenia a potraviny alebo aká je ideálna technika prevedenia cvikov.

Stravovací program na mieru
Prispôsobenie stravovacieho režimu podľa potrieb jednotlivca po dobu 4 až 10 týždňov.
Cena35 - 40 eur

Komplexné balíčky

Program Open
Analýza zloženia tela +základné meranie(kostrové svalstvo, segmentálna svalová a tuková hmota, % tukovej hmoty, množstvo vody v tele, odporúčaný kalorický príjem, WHR, BMI) + konzultácie 15min + výstupné hodnoty v grafickej podobe s následnými odporúčaniami
Cena15 eur
Program More
Analýza zloženia tela +rozšírené meranie( kostrové svalstvo, segmentálna svalová a tuková hmota, % tukovej hmoty, množstvo vody v tele, odporúčaný kalorický príjem, WHR, BMI, mineralizácia kostí, podiel proteínov a minerálov, obvody ľudského tela, podiel viscerálneho(útrobného) tuku, metabolický vek, podiel extracelulárnej a intracelulárnej vody, aktívna hmota tela) + konzultácie 30min + výstupné hodnoty v grafickej podobe s následnými odporúčaniami
Cena25 eur
Program Move
Analýza zloženia tela + rozšírenie meranie (kostrové svalstvo, segmentálna svalová a tuková hmota, % tukovej hmoty, množstvo vody v tele, odporúčaný kalorický príjem, WHR, BMI, mineralizácia kostí, podiel proteínov a minerálov, obvody ľudského tela, podiel viscerálneho(útrobného) tuku, metabolický vek, podiel extracelulárnej a intracelulárnej vody, aktívna hmota tela) + konzultácie 30-40min + výstupné hodnoty v grafickej podobe s následnými odporúčaniami + vypracovanie tréningového plánu na základe nameraných hodnôt a určení nasledovných cieľov
Cena50 eur
Program Healthy eat
Analýza zloženia tela + rozšírenie meranie (kostrové svalstvo, segmentálna svalová a tuková hmota, % tukovej hmoty, množstvo vody v tele, odporúčaný kalorický príjem, WHR, BMI, mineralizácia kostí, podiel proteínov a minerálov, obvody ľudského tela, podiel viscerálneho(útrobného) tuku, metabolický vek, podiel extracelulárnej a intracelulárnej vody, aktívna hmota tela) + konzultácie 30-40min + výstupné hodnoty v grafickej podobe s následnými odporúčaniami + vypracovanie stravovacieho plánu na základe nameraných hodnôt a určení nasledovných cieľov
Cena50 eur
Program Profesional
Analýza zloženia tela + rozšírenie meranie (kostrové svalstvo, segmentálna svalová a tuková hmota, % tukovej hmoty, množstvo vody v tele, odporúčaný kalorický príjem, WHR, BMI, mineralizácia kostí, podiel proteínov a minerálov, obvody ľudského tela, podiel viscerálneho(útrobného) tuku, metabolický vek, podiel extracelulárnej a intracelulárnej vody, aktívna hmota tela) + konzultácie 30-40min + výstupné hodnoty v grafickej podobe s následnými odporúčaniami + vypracovanie stravovacieho a tréningového plánu na základe nameraných hodnôt a určení nasledovných cieľov
Cena90 eur